Sô Tay Thành Viên (Manual del diputado en vietnamita)